Archiv

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |2016

BENEFIČNÍ KONCERT …ET IN TERRA PAX… 2010
VYNESL 20.354,-Kč!

Tradiční benefiční koncert …et in terra pax…, který pořádáme ve spolupráci s agenturou Blueseason, Akademickou farností praha a humanitární organizací ADRA, se letos s mimořádným úspěchem a návštěvností uskutečnil 8.12.2010 v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Klementinu.


Další informace získáte z plakátu, programu a presskitu.
Více fotografií z akce naleznete zde.

et in terra paxSoběslav nejen dechová,čili zpráva o Setkání s hudbou v Soběslavi 2010.

Na jihu Čech se uskutečnil další ročník Letních kurzů sólové a komorní hudby.
To takhle kdysi bylo – nebylo jedno známé jihočeské město, které o prázdninách pořádalo legendární a hojně navštěvované kurzy komorní hudby. Přestože byly kurzy úspěšné, byly v našem století z "nějaké příčiny" zrušeny. Mnoho lektorů i účastníků se s tím odmítalo smířit, a tak hledali, pátrali a občas i nalézali možnosti, jak by se dalo - třebas v jiném městě, ale podobné atmosféře - pokračovat.

FOTOGALERIE – SETKÁNÍ S HUDBOU 2010 LEKTOŘI A ORGANIZÁTOŘI

KONCERTY

RŮZNÉ

I hrdina prvních let této nové éry se, přesně 8.8.2005, na své padesáté narozeniny a „na svátek sv. Soběslava“, vydal nazdařbůh do stejnojmenných míst - a protože byl družná povaha, seznámil se promptně se starostou města a nabídl mu uspořádání hudebních kurzů. Porozuměli si, probrali co se dalo, a když náš hrdina Milan ujížděl dál, měl v kapse příslib, že akce platí.

Tak jednoduché a přímočaré to možná úplně nebylo - ale v každém případě, od r. 2006, právě díky pochopení jak ing. Jindřicha Bláhy, starosty města Soběslavi, tak i vstřícnosti kulturního domu a místní ZUŠ, zde běží letní kurzy komorní hudby, jež se pomalu začínají dostávat jak do povědomí veřejnosti, tak i muzikantské obce.

"Otec zakladatel“, dr. Milan Holas, už nežije. Někdejší akademický pořadatel Metodické centrum HAMU byl nahrazen letos čerstvě vzniklým a zdravě ambiciozním občanským sdružením Setkání s hudbou v čele s předsedou Petrem Hanzlíkem - nejen dynamickým manažerem, ale i všestranným umělcem, který zde mj. jako vedoucí pěveckého kvartetu The Swings s hostující Evou Pilarovou zvedl naplněný sál ze sedadel.

Ostatně, řada místních si už zvykla, že v červenci nežije Soběslav jen dechovkou „Kubešovou“, a jediný koncert nevynechala - ať už historické, ale totálně antimuzeální duo Musica da chiesa (se závěrečným "dotýkejte se nástrojů, prosím", které pak nebralo konce), vystoupení soběslavského komorního sboru Anonym Voice, recitály smyčcového Kubelíkova kvarteta, mladé českobudějovické kytaristky Barbory Kubíkové či varhaníka Jakuba Janšty, nebo hned úvodní, takzvaný putovní koncert, kde se publikum přesouvalo mezi sály kostela sv. Víta a kulturním domem, aby si postupně vyslechlo uměleckou prezentaci všech lektorů i organizátorů…

Ale vraťme se k vlastním kurzům. V současnosti se vyučované obory ustálily ve složení klavír (Tomáš Víšek), housle (Pavel Kudelásek), violoncello (Tomáš Strašil), varhany a varhanní improvizace (Jan Steyer), letos poprvé zpěv (Karolína Bubleová-Berková), v příštím roce pravděpodobně přibude viola, která v komorní hře už moc schází…

Stabilní už zůstává i termín - začátek července, nyní prodloužený na 10 dnů. Účastníků se sešlo letos čtyřiadvacet, věková hranice ani hudební vzdělání zde není stanoveno, jen u žáků do 15 let se vyžaduje doprovod dospělého (pochopitelně - osamělý dvanáctiletý by si mohl přes všechnu péči připadat jako kůl v plotě!).

O ubytování se jako vždy postaral internát SOU technického, výukové a cvičební prostory (dříve kritická věc!) od loňska velmi ochotně poskytuje v roli spolupořadatele nová ředitelka místní ZUŠ Irena Molíková (která se navíc na jednom z koncertů blýskla jako vedoucí sboru), klavírní spolupráci (většina sonát opravdu není doprovod!) zajistila nová členka týmu, studentka HAMU Štěpánka Puchelová .

Za těchto podmínek byl někomu jeden obor dokonce málo - například již tradičně sem jezdí "varhanoklavíristé", kteří úspěšně zvládají oba obory a často ještě po večerním koncertě si jdou do kostela zahrát. A protože komorní hudba v názvu se ctí, nikdo nehraje jen sólově a všichni se průběžně spojují a rozpojují dle vlastního přání i nápadů lektorů.

„Setkání s hudbou“ se snaží zaujmout účastníky tak, aby uhájilo Soběslavi místo v obrovské konkurenci jiných prázdninových kurzů, a nelehkou situaci řeší, kromě standardní úrovně výuky a uvolněné atmosféry kurzů, třeba pořádáním často nízkorozpočtových, ale vždy přitom „vysokoúrovňových“ doprovodných koncertů.

Každoročně sestaví účastníci orchestr Camerata Sobeslaviensis (v čele s obětavým "Sitzcellistem" T. Strašilem – a letos i v roli doprovázečů), stejně jako každý rok je aspoň jeden koncert, při kterém si zahrají na klavír i ti, co na něj před příjezdem na kurz vůbec neuměli hrát…

A to vše se děje za veledůležité podpory nejen města, ale také Nadace Život umělce, Hudební nadace OSA a také pomocníků z řad subjektů podnikajících – umělecké agentury Blue Season Art Agency, přední pojišťovací makléřské společnosti GrECo, International, a kávou vonící firmy Delikomat.

Z kdysi oblíbené – teď už to můžeme prozradit - Bechyně se tu zkrátka stala ještě oblíbenější „soběslavská hudební kuchyně“. Přijeďte někdy ochutnat - nabízené pokrmy opravdu stojí za to!

Tomáš Víšek, klavírista a lektor kurzů.FOTOGALERIE – SETKÁNÍ S HUDBOU 2010
Setkání s hudbou v Soběslavi 2010 - lektoři a organizátoři
<
Setkání s hudbou v Soběslavi - koncerty

Setkání s hudbou v Soběslavi 2010
Účastníci 2010
Účastníci kurzů 2010

Anonym voice
Koncert komorního sboru Anonym Voice

Kubelíkovo kvarteto
Kubelíkovo kvarteto

Swings a Pilarová
Koncert Evy Pilarové s The Swings

Lektoři
Lektoři kurzů 2010. Zleva doprava: Štěpánka Puchelová (klavírní spolupráce), Karolína Bubleová-Berková (zpěv), Tomáš Víšek (klavír), Tomáš Strašil (violoncello), Pavel Kudelásek (housle), Jan Steyer (varhany), Petr Hanzlík (předseda o.s.)

home | aktuálně | archiv | o sdružení | kontakt | partneři | english

------------

(C) 2008 Setkání s hudbou, o.s. | design, layout & code Martin Micka