Archiv

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |2016

Setkání s hudbou v Soběslavi 2009.

To takhle bylo jedno velmi známé jihočeské město, které o prázdninách pořádalo legendární a velmi hojně navštěvované kurzy komorní hudby. Přestože byly tak úspěšné, byly v našem století z "nějaké příčiny" zrušeny.
Mnoho lektorů i účastníků se s tím odmítalo smířit, a tak hledali, pátrali a občas i nalézali možnosti, jak by se dalo - třebas v jiném městě, ale podobné atmosféře - pokračovat. I náš hrdina se, přesně 8.8.2005 na své padesáté narozeniny, vydal nazdařbůh do poklidné jihočeské Soběslavi - a protože je družná povaha, seznámil se promptně se starostou města a nabídl mu uspořádání hudebních kurzů. Porozuměli si, probrali co se dalo, a když náš hrdina ujížděl dál, měl v kapse příslib, že akce platí.

Tak jednoduché a přímočaré to možná úplně nebylo - ale v každém případě, od r. 2006, právě díky pochopení jak kulturního domu, tak starosty a jeho spolupracovníků, zde běží letní kurzy komorní hudby, jež se pomalu začínají dostávat jak do povědomí veřejnosti, tak i muzikantské obce. Oním spiritem agens a "otcem zakladatelem" je dr. Milan Holas, vedoucí Metodického centra HAMU, jenž v prvních třech letech obětavě táhl celou organizaci kurzů, včetně shánění peněz a lektorů, vymýšlení dramaturgie večerních koncertů a vůbec vytváření vzájemné pospolitosti i prolínání žánrů.

Od letošního roku přišla vítaná spása v podobě Blue Season Art Agency v čele s Petrem Hanzlíkem - nejen dynamickým manažerem, ale i všestranným umělcem, který zde mj. jako vedoucí pěveckého kvarteta The Swings za doprovodu X-tetu V. Fialy zvedl naplněný sál ze sedadel.

Ostatně, řada místních si už zvykla, že v červenci nežije Soběslav jen "Kubešovkou", a jediný koncert nevynechala - ať už Žesťové kvinteto HAMU (s laureáty mezinárodních hudebních soutěží a sličnou japonskou trumpetistkou), klavírní recitál Tomáše Víška, historické, ale totálně antimuzeální duo Musica da chiesa (se závěrečným "dotýkejte se nástrojů, prosím", které pak nebralo konce), recitál bicistky a skladatelky Markéty Mazourové nebo hned úvodní „putovní“ koncert, kde se publikum přesouvalo mezi všemi třemi sály - kostelem sv. Víta, Galerií sv. Marka a "hlavním stanem" kurzů kulturním domě, aby si postupně vyslechli prezentaci všech lektorů...

Ale vraťme se k vlastním kurzům. Nyní se obory ustálily ve složení klavír (T. Víšek), housle (P. Kudelásek), violoncello (T. Strašil) a varhanní improvizace (J. Steyer), v příštím roce pravděpodobně přibude zpěv.

Účastníků se sešlo kolem dvaceti, věková hranice ani hudební vzdělání zde není stanoveno, u žáků do 15 let se vyžaduje doprovod dospělého.

O ubytování se jako vždy postaral internát SOU technického, cvičební prostory (dříve kritická věc!) velmi ochotně poskytla nová ředitelka místní ZUŠ, klavírní spolupráci (Franckova sonáta opravdu není doprovod!) zajistila Eva Matošková a stravování doslova za rohem zajistila se slevou restaurace Národ.

Za těchto podmínek byl někomu jeden obor dokonce málo - například již tradičně sem jezdí "varhanoklavíristé", kteří úspěšně zvládají oba obory a často ještě po večerním koncertě si jdou do kostela zahrát.

A protože komorní hudba v názvu se ctí, nikdo nehrál jen sólově - klavíristé se pohodově vešli tři až čtyři k jednomu piánu a orchestry byly letos hned tři: Camerata Sobeslaviensis

(v čele s obětavým "Sitzcellistem" Strašilem), Komorní orchestr účastníků kurzů s líbivými skladbami J. Zacha, J. Sibelia a taktovkou nedaleko "chatujícího" L. Cíglera, a na závěr všeho "klavírní orchestr", kde za skandování na jevišt i v hledišti se postupně vystřídali všichni lektoři, účastníci i vedoucí kurzů ve spodním partu Dargomyžského Slovanské tarantely pro společné hraní s těmi, co vůbec neumějí hrát...

Zbývá dodat, že toto vše se (v profesionální režii P. Hanzlíka a jeho Blue Season Art Agency) konalo za podpory a spolupráce nejen města Soběslav (tedy městského úřadu a Kulturního domu), ale také Nadace Život umělce, místní pobočky České spořitelny, kávou vonící firmy Delikomat, s.r.o., Hudební nadace OSA a za mediálního přispění Českého rozhlasu České Budějovice, Týdeníku Rozhlas a časopisu Talent.

Z Bechyně se tu zkrátka stala soběslavská hudební kuchyně. Přijeďte někdy ochutnat - nabízené pokrmy opravdu stojí za to!

Zhodnocení a průběžné postřehy pianisty a lektora kurzů Tomáše Víška.

Sv. Marek - Soběslav


Tomáš Víšek - Soběslav


Zvonkohra - Soběslav


Koncert The Swings - Soběslav


home | aktuálně | archiv | o sdružení | kontakt | partneři | english

------------

(C) 2008 Setkání s hudbou, o.s. | design, layout & code Martin Micka